loader image

Պայմանագրային արտադրություն

Պայմանագրային արտադրություն

PharmaTech ընկերությունն իրականացնում է պայմանագրային արտադրական գործունեություն՝ ՊԱԳ (GMP) պահանջներին, արտադրանքի Շուկայահանման թույլտվությանը, ինչպես նաև Որակի Կառավարման սկզբունքներին համապատասխան: Մենք կազմակերպություններին տրամադրում ենք համապարփակ լուծում՝ տարբեր պրոցեսների ներգրավմամբ, սկսած ապրանքների/պարագաների գնումից մինչև վերջնական արդյունքներ՝ ներառյալ, օր.` խմբաքանակի թողարկումը կամ որակի վերահսկումը: Մենք գրանցում ենք հաջողություններ՝ առաջնահերթ դնելով այն ամենը, ինչ մենք անում ենք մեր սպառողների, գործընկերների և մատակարարների համար: Հաճախորդների կողմից ներկայացված բնութագրերի և պահանջների վրա հիմնված պայմանագրային արտադրությունից բացի, մեր հետազոտման և զարգացման (R&D) բաժինը կարող է ներգրավվել նաև արտադրանքի մշակման, փորձարկման համար լաբորատոր արտադրության և դոսյեի պատրաստման՝ հետագա գրանցման և արտադրության նպատակով, պրոցեսների մեջ: