loader image

Լոգիստիկա / Պահեստավորում

Լոգիստիկա / Պահեստավորում

Դեղագործական լոգիստիկան վերաբերում է դեղագործական արտադրանքի փոխադրմանը, մատակարարման շղթայի գործընթացների կառավարմանը, որոնց ճնշող մեծամասնությունը պահանջում է հատուկ պայմաններ դրանց լոգիստիկայի շրջանակներում:

PharmaTech-ն ունի պատրաստի արտադրանքի պահպանման պահեստ՝ հագեցած ջերմաստիճանի և խոնավության վերահսկման ժամանակակից սարքավորումներով, և այն գրավում է ավելի քան 4000 մ2 մակերես: Ներդրված է շենքի կառավարման բարդ համակարգ, որն ապահովում է պահանջվող ռեժիմների նկատմամբ խիստ հսկողություն։ Մենք ունենք նաև ներկառուցված սառնարանային խցիկներ՝ 2-80C° և 8-150C° պահպանման ռեժիմներով, որտեղ տեղադրված է տվյալների ձայնագրման և կառավարման լրացուցիչ զուգահեռ համակարգ: Ջերմային սարքավորումներն ունեն երկու անկախ էլեկտրամատակարարում, որոնք ապահովված են երկու տարբեր գեներատորային համակարգերով՝ ապահովելով ջերմաստիճանի շարունակական հսկողություն:

PharmaTech-ն ունի նաև արտակարգ իրավիճակների պայմաններում գործող պլան՝ արտադրանքի արագ տարհանման համար:

Բացի հիմնական պահեստից, մենք ունենք նաև մոտ 3.500 մ2 մակերեսով պահեստային տարածք տարբեր տեսակի ապրանքների համար, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում կարանտինային ապրանքներով, ԱԴԲ-ով, փաթեթավորման նյութերով և մերժված ապրանքներով: Պահեստային տարածքները պահպանվում են մաքուր և չոր՝ ապահովելով շրջակա միջավայրի պահպանման հատուկ պայմաններ (ջերմաստիճան, խոնավություն) և վերահսկվում են BMS ծրագրի կողմից:

Մեր շարժակազմը բաղկացած է տարբեր չափերի ֆուրգոններից՝ բոլորը ջերմաստիճանի հսկողությամբ և գրանցմամբ, ինչը մեզ թույլ է տալիս կատարել ցանկացած ծավալի բեռների առաքում:

Մեր փորձառու անձնակազմի օգնությամբ մենք տրամադրում ենք լոգիստիկ/պահեստավորման գործընթացի ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ սկսած արտադրանքի պատվիրումից, մաքսազերծումից, գրանցումից և պահեստավորումից մինչև վերջնական հաճախորդին մատուցելը:

Դեղագործական արտադրանքի շրջանառության և պահպանման յուրաքանչյուր ընթացակարգ իրականացվում է Պատշաճ Բաշխման Գործունեության և Պատշաճ Պահպանման Գործունեության միջազգային ստանդարտներին համաձայն (GDP և GCP):